درباره ما

موسسه آموزش عالی حوزوی مشکات

یکی از ویژگی های بارز طلاب در حال تحصیل در موسسه آموزش عالی حوزوی مشکات، تلاش برای تحقق تعالیم اسلامی در عرصه عمل است.

رشته های تخصصی موسسه: فقه حکومت، قرآن و حکمرانی، حکمت متعالیه، تربیت اخلاقی، فقه زعامت، فقه الاجتماع، مشاروه اسلامی، منطق تفسیری، قرآن و حکمت، عرفان نظری، فقه خانواده، فقه و حقوق و اقتصاد اسلامی

عرصه پژوهش و عملیات در قالب خانه اندیشکده های مشکات است. این مجموعه بستر هم افزایی گروه های و اندیشکده های تخصصی حوزه علمیه مشکات است که با تکیه بر دانش حوزوی، به حل مسائل اصلی مردم و انقلاب اسلامی می پردازد و تحقق و عینیت بخشی به دین و اسلام ناب محمدی در عرصه زندگی فردی و اجتماعی را آرمان خود می داند

موسسه آموزش عالی حوزوی مشکات

دسترسی به محتوای درسی ارائه شده و در حال برگزاری