در این شاخه می توانید محتوای دروس ارائه شده در حوزه علمیه مشکات را دریافت نمایید و در صورت گذراندن دروس با موفقیت، گواهی نامه الکترونیکی از طرف مدرسه علی بن موسی الرضا ع حوزه مشکات را دریافت نمایید. 

در صورتی که قصد دارید در آینده به صورت رسمی دروس طلبگی را دنبال نمایید لازم است در دوره  نیمه حضوری مصباح ثبت نام نمایید.

در این بخش نمونه هایی از دروس مختلف ارائه شده در سایت قرار گرفته است.

شما به طور رایگان می توانید فایل های را مشاهده نمایید.