نام درس: نحو مقدماتی 1

منبع: بخش مرفوعات از «کتاب بدایة النحو»

استاد: محمد جواد کاشانی مطلق

هزینه ثبت نام: 35000 تومان

نام استاد:  علی فانی تبریزی نژاد

تعداد جلسات: 20 جلسه تصویری به همراه تست و تمرین تشریحی

هزینه ثبت نام 30000 تومان

دانلود کتاب  مبانی منطق جدید

نام درس: کلام جدید مقدماتی

استاد: یوسف خرم پناه

منبع: کتاب مبانی منطق و روش شناسی دکتر لطف اللّه نبوی و کتاب مبانی منطق جدید - دکتر نبوی

تعداد جلسات: 18 جلسه تصویری با کیفیت HD