تعداد جلسات: 22

نوع فایل ها: صوتی

کتاب: منطق مقدماتی منتظری مقدم؛     استاد: علی صداقت پور  تعداد جلسات: 16       نوع فایل: تصویری با کیفیت HD


نام درس: فقه فتوایی 1

استاد: علی پاکنژاد 

منبع: آموزش احکام فلاح زاده 

تعداد جلسات: 43 درس اول کتاب

توع فایل ها: تصویری


تعداد جلسات: 44

نوع فایل: تصویری با کیفیت HD